Abba Oče
Vjera

Abba Oče

Izaija 6 sadrži poznati slavan odlomak o Isusu: “Vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište” (Iz 6,1). Dok sam odrastao, u mom je umu bila zamisao da je…

Sama poruka nije dovoljna
Vjera

Sama poruka nije dovoljna

Učenici su bili željni započeti evangelizirati, ali Isus im je naložio da “ostanu u gradu dok se ne obuku u silu odozgo” (Lk 24,49). Isus je znao daleko bolje od učenika da je oprema potrebna…