Vrati mač
Vjera

Vrati mač

I tako želite biti muškarac ili žena Božja? Ako je tako, bit će vam poslužen kalež boli. Plakat ćete radi nečega daleko goreg od fizičke boli. Govorim o boli od udaraca i odbacivanja prijatelja; o…

Iscjeljujuće nevolje
Vjera

Iscjeljujuće nevolje

Pročitao sam mnoge biografije misionara, sve od drevne povijesti pa do ovih vremena. Pomislili biste da su ti dragi ljudi, tako upotrebljavani od Boga, imali priče o neprestanoj ljubavi, sili i radosti. Ali ne. Njihove…

Samo vjerujte!
Vjera

Samo vjerujte!

Zadivljen sam nad divnom Gospodnjom reakcijom na žalost. Dok čitam Bibliju, vidim da ništa toliko ne dotiće Božje srce kao duša koja je svladana žalošću. Žalost je definirana kao “duboka tuga” ili “jad izazvan krajnjom…

Uprite pogled u Isusa
Vjera

Uprite pogled u Isusa

Pavao kaže da dolazi vrijeme da ćemo, “kad sve nadvlada(mo), održati se” (Ef 6,13). Mi stojimo na Riječi Božjoj – usprkos svih naših boli i žalosti, usprkos sve slabosti našega tijela. U Riječi Božjoj čitamo…

Sila s visine
Vjera

Sila s visine

U životu svakog vjernika dolazi vrijeme kad Duh mora djelovati od izvana. Trebamo ga da obavimo posao koji je potrebno obaviti – govoriti, dotaći, izbaviti. To se točno dogodilo kad učenici nisu mogli iz jedne…