Svrha Duha Svetog
Vjera

Svrha Duha Svetog

Prva svrha Duha Svetog je da dâ snagu narodu Božjem da dosegne izgubljene i privuče ljude križu Isusa Krista. Upravo kao što nas uvjerava u naše grijehe, isto tako djeluje u srcima nevjernika dovodeći ih…

Istinska snaga
Vjera

Istinska snaga

Kao narod Božji, ne možemo ići naprijed u puninu u Kristu ako se sve više ne odvajamo od duha ovoga svijeta. Ako ne postajemo sve nebeskijeg uma i sve manje prikačeni za svjetovna zadovoljstva koja…