Trajna pravednost
Vjera

Trajna pravednost

Slomljenost je odustati od svake nade da se nebo može postići bilo kakvom mjerom osobne dobrote. Ona je odložiti svako pouzdanje u vlastiti trud. Ona je okrenuti se potpuno k pobjedi Kristova križa, vjerujući da…

Krist, naša žrtva
Vjera

Krist, naša žrtva

U poslušnosti Bogu, Abraham je odveo svoga sina Izaka na brdo da ga prinese kao žrtvu. Na putu je Izak pitao oca: “Gdje je janje za žrtvu?” Abraham je odgovorio s vjerom: “Bog će već…