Vrati mač
Vjera

Vrati mač

I tako želite biti muškarac ili žena Božja? Ako je tako, bit će vam poslužen kalež boli. Plakat ćete radi nečega daleko goreg od fizičke boli. Govorim o boli od udaraca i odbacivanja prijatelja; o…

Iscjeljujuće nevolje
Vjera

Iscjeljujuće nevolje

Pročitao sam mnoge biografije misionara, sve od drevne povijesti pa do ovih vremena. Pomislili biste da su ti dragi ljudi, tako upotrebljavani od Boga, imali priče o neprestanoj ljubavi, sili i radosti. Ali ne. Njihove…

Samo vjerujte!
Vjera

Samo vjerujte!

Zadivljen sam nad divnom Gospodnjom reakcijom na žalost. Dok čitam Bibliju, vidim da ništa toliko ne dotiće Božje srce kao duša koja je svladana žalošću. Žalost je definirana kao “duboka tuga” ili “jad izazvan krajnjom…

Uprite pogled u Isusa
Vjera

Uprite pogled u Isusa

Pavao kaže da dolazi vrijeme da ćemo, “kad sve nadvlada(mo), održati se” (Ef 6,13). Mi stojimo na Riječi Božjoj – usprkos svih naših boli i žalosti, usprkos sve slabosti našega tijela. U Riječi Božjoj čitamo…

Sila s visine
Vjera

Sila s visine

U životu svakog vjernika dolazi vrijeme kad Duh mora djelovati od izvana. Trebamo ga da obavimo posao koji je potrebno obaviti – govoriti, dotaći, izbaviti. To se točno dogodilo kad učenici nisu mogli iz jedne…

Svrha Duha Svetog
Vjera

Svrha Duha Svetog

Prva svrha Duha Svetog je da dâ snagu narodu Božjem da dosegne izgubljene i privuče ljude križu Isusa Krista. Upravo kao što nas uvjerava u naše grijehe, isto tako djeluje u srcima nevjernika dovodeći ih…

Istinska snaga
Vjera

Istinska snaga

Kao narod Božji, ne možemo ići naprijed u puninu u Kristu ako se sve više ne odvajamo od duha ovoga svijeta. Ako ne postajemo sve nebeskijeg uma i sve manje prikačeni za svjetovna zadovoljstva koja…