Isusove ruke
Vjera

Isusove ruke

“Jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me, stranac bijah i ugostiste me,” Matej 25,35 Tijekom rata crkva u Strasbourgu, Njemačka, potpuno je uništena, a kip Krista koji je stajao na oltaru…

Nikada se ne predajte
Vjera

Nikada se ne predajte

U Otkrivenju Krist govori o sebi kao o “ONOM KOJI OTVARA I ZATVARA VRATA” (vidi Otk 3,7). Bilo je to u pismu poslanom vjernicima u staroj Filadelfiji, crkvi koju je Gospodin pohvalio jer je održala…

Neuredni ljudi
Vjera

Neuredni ljudi

“Gdje nema volova, čiste su jasle; a obilna je ljetina od snage bikove” (Izr 14,4). Knjiga Izreka kaže da možete imati čistu staju, ali u njoj neće biti nijednog vola. Možete imati “čistu crkvu” u…