Prava sreća
Vjera

Prava sreća

“A Gospodin reče: tko je, dakle, taj vjerni i razboriti domoupravitelj koga će gospodar postaviti nad svojom čeljadi da im daje obrok na vrijeme?” Luka 12,42 Nije loše za čovjeka ako posjeduje bogatstvo. Ali Biblija…

Energija pod kontrolom
Vjera

Energija pod kontrolom

“A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji stvarno obitava u vama. Tko pak nema Duha Kristova, taj njemu ne pripada. “Rimljanima 8,9 Upregnuti konj doprinosi mnogo više životu nego divlji magarac…

Drukčiji “Isus”
Vjera

Drukčiji “Isus”

Pismo iznova i iznova govori o strahu Božjem: “Boj se Jahve i kloni se zla” (Izr 3,7). “Strah Gospodnji mržnja je na zlo” (Izr 8,13). “Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim…

Mjesto je bilo tako tiho
Vjera

Mjesto je bilo tako tiho

Jednom davno bio sam pozvan govoriti na univerzitetu Yale. Kad sam stigao, upozorili su me da je među slušateljstvom skupina prosvjednika koji su na znak spremni prekinuti me. Kad sam došao na podij, vidio sam…