Kreni desno i nastavi ravno
Vjera

Kreni desno i nastavi ravno

Jednoga dana, jedan je mlad pastor prolazio pored groblja, male čestice zemlje određene za pokapanje mrtvih, i čuo je plač koji je dolazio iza ograde. Pogledao je da vidi izvor plača. Na svoje čuđenje, otkrio…

Nastavi govoriti o Isusu
Vjera

Nastavi govoriti o Isusu

Upravo sam završio sa sastankom u Duquesneu u Pennsylvaniji. Svaka protestantska crkva u gradu zatvorila se radi mog sastanka i ja slavim Gospodina za divnu priliku da sam mogao govoriti o Kristu. Kad sam jedne…