Isusove ruke
Vjera

Isusove ruke

“Jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me, stranac bijah i ugostiste me,” Matej 25,35 Tijekom rata crkva u Strasbourgu, Njemačka, potpuno je uništena, a kip Krista koji je stajao na oltaru…

Nikada se ne predajte
Vjera

Nikada se ne predajte

U Otkrivenju Krist govori o sebi kao o “ONOM KOJI OTVARA I ZATVARA VRATA” (vidi Otk 3,7). Bilo je to u pismu poslanom vjernicima u staroj Filadelfiji, crkvi koju je Gospodin pohvalio jer je održala…

Neuredni ljudi
Vjera

Neuredni ljudi

“Gdje nema volova, čiste su jasle; a obilna je ljetina od snage bikove” (Izr 14,4). Knjiga Izreka kaže da možete imati čistu staju, ali u njoj neće biti nijednog vola. Možete imati “čistu crkvu” u…

Prava sreća
Vjera

Prava sreća

“A Gospodin reče: tko je, dakle, taj vjerni i razboriti domoupravitelj koga će gospodar postaviti nad svojom čeljadi da im daje obrok na vrijeme?” Luka 12,42 Nije loše za čovjeka ako posjeduje bogatstvo. Ali Biblija…

Energija pod kontrolom
Vjera

Energija pod kontrolom

“A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji stvarno obitava u vama. Tko pak nema Duha Kristova, taj njemu ne pripada. “Rimljanima 8,9 Upregnuti konj doprinosi mnogo više životu nego divlji magarac…

Drukčiji “Isus”
Vjera

Drukčiji “Isus”

Pismo iznova i iznova govori o strahu Božjem: “Boj se Jahve i kloni se zla” (Izr 3,7). “Strah Gospodnji mržnja je na zlo” (Izr 8,13). “Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim…

Mjesto je bilo tako tiho
Vjera

Mjesto je bilo tako tiho

Jednom davno bio sam pozvan govoriti na univerzitetu Yale. Kad sam stigao, upozorili su me da je među slušateljstvom skupina prosvjednika koji su na znak spremni prekinuti me. Kad sam došao na podij, vidio sam…