Na putu k svetosti
Vjera

Na putu k svetosti

Pavao potvrđuje naše pravo stanje s Bogom kroz Krista: “Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegova Sina dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije, već izmireni, spasiti njegovim životom. Ali ne samo…

Napredovanje u nadi
Vjera

Napredovanje u nadi

“A Bog, izvor nade, neka vam dadne potpunu radost i mir u vjeri da napredujete u nadi snagom Duha Svetoga” (Rim 15,13). Kad se, prema Pavlu, dolazi do predmeta nade, mora biti uključeno djelo Duha…

Ako ste žedni
Vjera

Ako ste žedni

Rano u svojoj službi, Isus je navijestio o sebi ovo: “U posljednji dan, glavni dan blagdana, Isus je stajao i vikao” (Iv 7,37). Isus nije samo dao izjavu; on je vikao. Čekao je do glavnog…

Bez ljudskog izlaza
Vjera

Bez ljudskog izlaza

Razgovarajmo o ropstvu grijeha – što znači, vašoj bitki s tijelom. Pod Novim savezom Bog dopušta da u vaš život uđu situacije kako bi se pokazala vaša bespomoćnost i potpuna ovisnost o njemu da vas…

Kad nema izlaza
Vjera

Kad nema izlaza

Čitamo u Izlasku 14 kako je Bog rekao sinovima Izraelovim da se utabore “pred Pi-Hahirotom, između Migdola i mora” (Izl 14,2). Ova lokacija nalazi se između dva planinska prijevoja s morem na trećoj strani. Jedini…