Tko je Isus Krist?

Tko je Isus Krist?

Pogledi: 235
0 0
Read Time:4 Minute, 2 Second

Pitanje: Tko je Isus Krist?

Odgovor: Tko je Isus Krist? Za razliku od pitanja: »Postoji li Bog?«, vrlo se malo ljudi pita postoji li Isus Krist. Općenito je prihvaćeno da je Isus zaista bio čovjek koji je hodao zemljom u Izraelu prije više od 2000. godina. Rasprava počinje kad se u pitanje dovede Isusov puni identitet. Gotovo svaka veća religija uči da je Isus bio prorok ili dobar učitelj ili Božji čovjek. Problem je u tome što nam Biblija govori da je Isus bio beskrajno više od proroka, dobrog učitelja ili Božjeg čovjeka.

C.S. Lewis u knjizi Kršćanstvo piše sljedeće: »Pokušavam spriječiti svakoga da ne izjavi nerazborite riječi koje ljudi često kažu o njemu (Isusu Kristu): ‘Spreman sam prihvatiti Isusa kao velikoga moralnog učitelja, ali ne prihvaćam njegovu tvrdnju da je Bog’. To je upravo ono što ne smijemo reći. Čovjek koji je bio samo čovjek i izrekao nešto što je Isus izgovarao ne bi bio veliki moralni učitelj. Bio bi ili luđak – na razini čovjeka koji kaže za sebe da je kuhano jaje – ili bi bio Sotona iz pakla. Moraš odlučiti. Ili je ovaj čovjek bio, i jest, Sin Božji, ili je luđak i nešto još gore… Možeš ga smatrati budalom, možeš ga pljuvati i ubiti kao demona, ili možeš pasti na koljena i zvati ga Gospodinom i Bogom. Samo nemojmo pokroviteljski govoriti o njemu kao o velikome ljudskom učitelju. On nam nije ostavio tu mogućnost. Nije ni namjeravao.«

Dakle, što je Isus tvrdio za sebe? Što kaže Biblija o njemu? Pogledajmo najprije Isusove riječi u Ivanu 10,30: »Ja i Otac jedno smo.« Na prvi pogled može nam se učiniti da ovo nije tvrdnja da je Isus Bog. Međutim, pogledajmo reakciju Židova na njegovu izjavu: »Zbog dobrog te djela ne kamenujemo nego zbog hule što se praviš Bogom, iako si samo čovjek« (Ivan 10,33). Židovi su shvatili Isusovu izjavu kao tvrdnju da On jest Bog. U sljedećim stihovima Isus ne korigira Židove govoreći: »Nisam tvrdio da sam Bog.« To upućuje na istinitost Isusove izjave o sebi kao o Bogu: »Ja i Otac jedno smo« (Ivan 10,30). Ivan 8,58 drugi je primjer. Isus je navijestio: »Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, Ja Jesam.« Ponovno, kao odgovor na ovu izjavu, Židovi uzimaju kamenje kako bi kamenovali Isusa (Ivan 8,59). Isus je objavio svoj identitet kao »Ja Jesam« što je direktna primjena starozavjetnog imena za Boga (Izlazak 3,14). Zašto bi Židovi ponovno htjeli kamenovati Isusa ako nije rekao nešto što su oni smatrali bogohulnim, naime da se nazvao Bogom?

Ivan 1,1 kaže »Riječ bijaše Bog«. Ivan 1,14 kaže da je »Riječ tijelom postala«. Ovo jasno upućuje na to da je Isus Bog u tijelu. Učenik Toma izjavio je o Isusu: »Gospodin moj i Bog moj« (Ivan 20,28). Isus ga ne ispravlja. Apostol Pavao opisuje ga kao »… velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista« (Titu 2,13). Apostol Petar kaže isto »… naš Bog, Spasitelj Isus Krist« (2. Petrova 1,1). Bog Otac također je svjedok Isusova punog identiteta: »Za svoga Sina veli: Prijestolje Tvoje, Bože, postoji vječno i žezlo tvoga kraljevskog dostojanstva« (Hebrejima 1,8). Starozavjetna proročanstva o Kristu navješćuju njegovo božanstvo: »Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni« (Izaija 9,5).

Dakle, kako je C.S. Lewis rekao, vjerovanje u Isusa kao u dobra učitelja nije opcija. Isus je jasno i neosporno tvrdio da je Bog. Ako On nije Bog, onda je lažac, a u tom slučaju nije ni prorok, ni dobri učitelj, ni Božji čovjek. U pokušaju da obrazlože Isusove riječi na neki drugi način, moderni »znanstvenici« tvrde da »pravi, povijesni Isus« nije rekao mnoge stvari koje mu Biblija pripisuje. Međutim, tko smo mi da osporavamo Božju riječ o tome što Isus jest ili nije rekao? Kako može »znanstvenik« 2000 godina nakon Isusa imati bolji uvid u ono što Isus jest ili nije rekao od onih koji su s njime živjeli, služili mu i koje je sam Isus učio (Ivan 14,26)?

Zašto je pitanje Isusova identiteta tako važno? Zašto je važno je li On Bog ili nije? Najvažniji razlog zašto Isus mora biti Bog jest taj da ako On nije Bog, njegova smrt nije bila dovoljna da plati kaznu za grijehe čitavoga svijeta (1. Ivanova 2,2). Samo je Bog mogao platiti tako beskrajnu kaznu (Rimljanima 5,8, 2. Korinćanima 5,21). Isus je morao biti Bog kako bi mogao platiti naš dug. Isus je morao biti čovjek kako bi mogao umrijeti. Spasenje je dostupno samo vjerom u Isusa Krista! Isusovo božanstvo je razlog zašto je On jedini put do spasenja. Isusovo božanstvo je razlog zašto je On rekao: »Ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi k Ocu osim po meni« (Ivan 14,6).

Izvor: gotquestions.org

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Vjera