Okaljano veličanstvo
Vjera

Okaljano veličanstvo

Kad je Mojsije sišao s gore držeći u rukama Deset zapovijedi, čuo je kako ljudi viču i vidio ih je kako plešu i pijančuju. “Mojsije vidje da je puk postao razuzdan (ta Aron im je…