Jesu li Amerikanci odbacili Boga?
Vjera

Jesu li Amerikanci odbacili Boga?

Osnivači Sjedinjenih Američkih Država strukturu su države uredili prema biblijskim principima. SAD se polako pretvorio iz „jedne nacije pod Bogom“ u grupu ljudi koja ga više ne želi uključenog. Tragično je da su SAD postale…

Reformatori: Jan Hus (1369 – 1415)
Vjera

Reformatori: Jan Hus (1369 – 1415)

Jan Hus je bio profesor na Praškom sveučilištu. U to je vrijeme Praško sveučilište bilo rivalom Pariškom i Oxfordskom sveučilištu. Uz obavljanje profesorske službe Jan Hus je propovijedao u poznatoj Praškoj Betlehemskoj kapeli. Zbog povezanosti…