Želim čitavo tvoje srce
Vjera

Želim čitavo tvoje srce

Kroz čitavo Pismo Bog nam daje jasnu sliku o tome kako je važno da smo poslušni Njegovoj Riječi. Jedan takav primjer vidimo u životu kralja Šaula, kojemu je Bog dao jasne i specifične zapovijedi kroz…