Vjera bez djela je mrtva
Vjera

Vjera bez djela je mrtva

Kažem, postoji vjera koja spašava, ali postoji i vjera koja osuđuje. Koju vi imate? Pokažite mi svoju vjeru; pokažite mi svoja djela. Vjera bez djela je mrtva. Kad je nešto mrtvo, to pokopamo jer će…