Molitva u moćno Isusovo ime
Vjera

Molitva u moćno Isusovo ime

„I u onaj ćete dan reći: Hvalite Go­spoda, zazivajte ime njegovo! Obznanite među pucima djela njegova, spomenite se da je ime njegovo uzvišeno!“ – (Izaija 12,4). Poštovani molitelji, Moliti u Isusovo ime moćna je stvar,…