Koji su darovi Duha Svetoga?
Vjera

Koji su darovi Duha Svetoga?

U Bibliji zapravo nalazimo tri popisa „darova Duha“, koje također zovemo i duhovnim darovima. Tri najvažnija odlomka koji opisuju duhovne darove su Rimljanima 12,6-8; 1. Korinćanima 12,4-11, te 1. Korinćanima 12,28. Duhovni darovi nabrojani u…