Tko je arhanđeo Mihael?
Vjera

Tko je arhanđeo Mihael?

Arkanđeo Mihael je opisan u Bibliji, u knjizi proroka Daniela, Judinoj poslanici i Otkrivenju, kao anđeo ratnik koji se bori u duhovnim bitkama. Riječ arkanđeo znači “anđeo najvišeg ranga”. Većina anđela u Bibliji se prikazuju…