Je li Sotona vladar ovoga svijeta?
Vjera

Je li Sotona vladar ovoga svijeta?

Izraz „bog ovoga svijeta“ (ili „bog ovoga doba“) upućuje na to da je Sotona velik utjecaj na ideale, mišljenja, ciljeve, nade i gledišta većine ljudi. Njegov utjecaj također obuhvaća svjetske filozofije, obrazovanje i trgovinu. Mišljenja,…