Ime u molitvi
Vjera

Ime u molitvi

Što se tiče upotrebe Njegovog Imena u molitvi, Isus je rekao: “Do sada niste ništa U MOJE Ime molili. Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna.” (Ivan 16:24) “Do sada” znači do ovog trenutka…