O religiji
Vjera

O religiji

Religiozan čovjek nema vjeru, on ima nadu. Vjeruje da Bog postoji, u neke činjenice o Bogu, ali ne vjeruje da ga Bog voli. Da ga je spasio i da mu je već sada oprostio sve…