Sve upućuje na Isusa
Vjera

Sve upućuje na Isusa

Dok čitate Božju Riječ, pogledajte kako vas ona upućuje na Isusa. Krist je Sjeme žene, a u Postanku 3,15 nam je rečeno da će On jednoga dana satrti Sotonu. U Izlasku nalazimo priču o pashalnom…