Sveti Duh

Sveti Duh

Pogledi: 71
0 0
Read Time:5 Minute, 14 Second

* Kada dođe Branitelj, kojega ću ja poslati od Oca – Duh Istine koji izlazi od Oca, svjedočit će za mene. Ivan 15:26
* A kada dođe On – Duh Istine, uvest će vas u svu istinu. Ivan 15:13
* Ne žalostite Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.
Efežanima 4:30
* Zato će se kažem vam, svaki grijeh oprostiti ljudima, ali hula protiv Duha Svetoga neće se oprostiti nikada. Matej 12:31

Duh Sveti treća je Božanska osoba i u Svetom Trojstvu ima posebno mjesto i ulogu.
To je i sam Gospodin Isus Krist rekao u Mateju 12:31-32
Zato će se, kažem vam, svaki grijeh i hula oprostiti ljudima, ali hula protiv Duha Svetoga neće se oprostiti nikada. Ako tko rekne što protiv Sina Čovječjega, može mu se oprostiti, ali tko rekne što protiv Duha Svetoga, ne može mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni na drugome.
Zbog toga moramo dobro paziti da djelo Duha Svetoga ne nazivamo sotonskim duhom, jer je to jako opasan posao – osuđivati rad i djelo Duha Svetoga.
Bez njegovog djela i djelovanja ne bi bilo Crkve Isusa Krista!
Bez njega ne bi bilo moguće upoznati Boga, pravu istinu, smisao i svrhu svog postojanja i života.
Bez njega nitko ne bi mogao biti spašen niti doći u nebo.
On je tako silan i moćan, ali u isto vrijeme blag i nježan u odnosu na nas, nerazumne i neposlušne ljude.
On ima toliko predivnih osobina, da spoznajom toga, tko je On, ostajemo zadivljeni, a On nam postaje dragocjen, pa i odnos prema njemu mora biti poseban.
Bog Otac i Gospodin Isus Krist su sada na nebu, ali onaj tko je s nama na zemlji, a također i u nama, sve dok ne bude na Očevu zapovjed podignut zajedno sa Crkvom – je Duh Sveti, naš Branitelj, Tješitelj, Savjetnik i Učitelj.

Prije nego je Gospodin Isus Krist uzdignut na nebo, svojim je učenicima najavio dolazak drugog Branitelja i Utješitelja umjesto sebe, po kojem će On ostati sa nama u sve naše dane do svršetka svijeta.
Gospodin je rekao: ‘Kada dođe Branitelj, kojega ću ja poslati od Oca, Duh istine koji izlazi od Oca, svjedočit će za me. I vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom.
Ivan 15:26-27.

Zatim u Ivanu 16:7-14:
Ipak vam istinu velim: vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem Branitelj neće doći k vama. Odem li, poslat ću ga k vama. On će kada dođe, dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud. S obziroma na grijeh, ukoliko ne vjeruju u me; s obzirom na pravednost, ukoliko odlazim k Ocu te me više nećete vidjeti; s obzirom na sud, ukoliko je osuđen knez ovoga svijeta.
Imao bih vam još mnogo reći, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on Duh Istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće.
On će mene proslaviti, jer će uzeti od onoga što je moje i to objaviti vama.

Gospodin Isus je predivno predstavio onoga koji dolazi poslije njega, dajući mu veću čast, a na ovom predstavljanju i izvješću su objavljene, rekao bih mnoge istine i činjenice o tome tko je Duh Sveti i koja je njegova uloga na zemlji.
Kao prvo; Gospodin Isus kaže da je za njegove učenike bolje da on ode i da Duh Svet dođe, jer će on za razliku od Isusa biti u nama i vodit će nas iz naše nutrine.

U Svetom Trojstvu trojedinog Boga; Oca, Sina i Duha Svetoga vidim izniman sklad i poštovanje koje njeguju među sobom, te jasan Božanski red u komunikaciji i djelovanju.
Vidim kao vrhovni autoritet Boga Oca, zatim Sina kao onoga tko se potpuno podredio Ocu i dovršio njegovu zamisao – djelo spasenja na križu i treće vidim Duha Svetoga koji sve što čini podlaže volji Oca i Sina ne radeći ništa na svoju ruku, već im je potpuno podređen – kakav veličanstven Božanski red i sklad u Trojstvu.

Otac je poslao Sina, a Sin Duha Svetoga.

Kao prvo; Duh Sveti neće svjedočiti ni za koga na zemlji, nego samo za onoga koji ga šalje – svjedočit će i davati slavu Isusu Kristu i nikom drugom.
On je i Duh Istine, što znači da je jedno sa Isusom Kristom, koji je apsolutna Istina, a također je i jedno sa Riječju Božjom, koja je istinita Riječ živoga Boga!
Nikada ne prima slavu za sebe, već je preusmjerava na Oca i Sina i nikada ne svjedoči za bilo koga ili bilo što – što nije usklađeno sa pisanom Božjom Riječju – Biblijom.
Sve što nam objavljuje i otkriva je Riječ – Krista i vodi nas u svu spoznaju Istine, brani od zloga i vodi u pravednost koja je u Kristu.

Za sva pitanja koja nam nisu jasna možemo pitati njega – za sve nejasnoće i spoznaje možemo se obratiti njemu, jer on je Učitalj, koji dostojno vrši ulogu Isusa Krista u njegovoj odsutnosti, a što je meni fascinantno, za sve daje svu slavu i hvalu Isusu Kristu koji ga šalje.
Mnoge nesuglasice i nerazumijevanja u našem kršćanskom vjerovanju i razlike u našim stavovima, bile bi uklonjene kada bi imali, ono pravo – istinsko zajedništvo sa Duhom Svetim i potpuno se oslanjali i pouzdali u njega, jer on bi nas vodio i uveo u svu istinu.
Upravo zbog toga su mnoge i nepotrebne prepirke i raskoli među nama koji dodatno spriječavaju djelo Božje u nama i među nama.
Kada sam upravo tako postupio i počeo oslanjati se na Duha Svetoga, on je nježno i polako počeo uvoditi me u svu istinu i otkrivati sakriveno, a kada zaista od njega nešto primimo i naučimo to ostaje zauvijek u nama i pridonosi izgradnji našeg nutarnjeg čovjeka.
Sa tom spoznajom dolazi i potvrda kroz radost Gospodnju jer Duh Sveti potvrđuje i nagrađuje samo ono što dolazi od Boga i potiče naš duhovni rast i sazrijevanje.

Znam da onaj koji je počeo to divno djelo rasta i preoblikovanja svih nas u lik i osobnost Isusa Krista, svoje će djelo dovršiti do dolaska našeg Gospodina.

Na kraju kažem sebi i molim vas; nemojmo svojim opiranjem i ožalošćivanjem Duha Svetoga spriječavati Božje djelo u nama i među nama.

* Bog vas obilno blagoslovio u Isusu Kristu svojim Duhom Svetim.

Izvor: Željko Crnjak/Facebook

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Vjera