Je li Petar bio prvi papa?

Je li Petar bio prvi papa?

Pogledi: 131
0 0
Read Time:6 Minute, 12 Second

Nikoga na zemlji ne nazivajte svojim ocem, jer imate samo jednog Oca, onoga nebeskoga. Matej 23:9

On (Krist) je i Glava Tijela Crkve … Kološanima 1:18

Biblija kaže da svako očinstvo na nebu ili na zemlji ima od Boga svoje ime i porijeklo.
Bog na nebu – Stvoritelj svega, naš je nebeski Otac.
Svaki čovjek rođen na ovaj svijet ima svoga oca, a očevi nisu nebitna ‘stvar’ u životu svakog čovjeka.
Iako je stvoren od Boga, prvi čovjek Adam imao je svog oca u Bogu Ocu – Drugi Adam – Krist, također.

Tko god na ovome svijetu uz se nema oca, ima veliki gubitak u svom životu, jer očevi omogućuju zaštitu, ispravan razvoj i neophodan odgoj svojim sinovima.

Sav ovaj svijet je poput ‘izgubljenog sina’ napustio očev dom i živi bez smisla, svrhe i odgoja i nije da on nema Oca, već ne želi Njegov odgoj i nadzor, te je zbog toga upao u ruke jednog za kojega je Gospodin rekao: Vi imate đavla za oca.

Đavao se trudi da svoju djecu odgaja na svoj način i uči svojim putevima.
Dakle, đavao je duhovni otac svemu ovom palom svijetu, a očevi se slušaju i slijede i tako kroz pad u grijeh, svaki čovjek rođen na ovaj svijet, već ima svog duhovnog oca – đavla.

Bog to nastoji promijeniti, tako što nas poziva k sebi kroz svog Sina Isusa Krista, s namjerom da nas posvoji.

Gospodin Isus je rekao: Nikoga na zemlji ne nazivajte svojim ocem.
Što je On pod time mislio, jer očito je to, da nam nije zabranio naše zakonite očeve nazivati očevima.

Očito je za to imao veliki razlog, samo, što to znači za nas i što nam time želi reći?

Isus je Bog od iskona i jedno sa Ocem nebeskim i On sve zna; a znao je i to što će ljudi u budućnosti učiniti, naravno uz svesrdnu asistenciju svog duhovnog oca – đavla.
Da će jednom čovjeku između sebe dati titulu – oca, to jest Pape, koji će time dobiti veliku moć i otvoriti mogućnost za manipulaciju nad milionima, neupućenih u Sveto Pismo, dobronamjernih ljudi, koji neće vjerovati Bogu na temelju svjedočanstva Biblije, nego će onako paušalno i na slijepo slijediti nekoga tko će za sebe tvrditi da je on otac i apostol vjere Isusa Krista, te onaj koji ima pravo uspostaviti standarde vjerovanja i odlučivati o vječnoj sudbini svojih sljedbenika.

Svaki otac je glava i zato poglavar najveće svjetske religije slovi za poglavara – Papu to jest oca milijuna rimokatolika.

Crkva Isusa Krista – koja se sastoji od Njegovih živih udova, skup je novo rođenih kršćana koji su Tijelo Isusa Krista – kojima je On Glava.
On je vodi, hrani, štiti i odlučuje u svim stvarima vjere. Haleluja.

Za izgradnju svoje Crkve Krist nam je dao svoje; apostole, proroke, evanđeliste, pastire i u čitelje da svete opreme za svetu službu Bogu, Ocu nebeskom, kojeg Biblija još naziva ABBA OČE, što u prijevodu znači TATA, a pripada samo onima koji su prihvaćanjem Isusa Krista, na temelju Božje Riječi i djelovanja Duha Svetoga postali rođeni odozgo – rođeni od Boga – djeca Božja.

Bog Otac nikada nije namjenio ulogu Pape za jednoga od apostola Isusa Krista, iako se o apostolu Petru to vjeruje, kao što se vjeruje i to da su svi izabrani Pape Petrovi nasljednici i pripada im Petrova stolica – koju on nikada nije imao.

Petar je bio ribar, pošten, marljiv čovjek, nagao u odlukama, iskren, ali koji nije poznavao svoju stvarnu građu – da je bez Boga samo slabo ljudsko biće.
Jednom mu je po Duhu Svetom bilo otkriveno da je Isus Krist Sin Božji, a Isus ga je pohvalio na taj način da je dao slavu svom nebeskom Ocu rekavši: Ovo ti nije objavila tvoja pamet, već moj Otac na nebu.

I onda dodaje: Ti si Petar, što u prijevodu znači kamen – i na toj stijeni ( otkrivenju koje si dobio o meni ), sagradit ću Crkvu svoju, koju vrata paklena neće nadvladati.
Baš to otkrivenje bilo je razlog da Isus kaže: dat ću ti ključeve, pa što svežeš na zemlji – bit će svezano na nebu i što razvežeš na zemlji bit će odriješeno na nebu – bit će slobodno doći u nebo.

Ono izvorno Evanđelje koje je Petar propovjedao, koje se slaže sa Biblijom, je istina Božje Riječi i dok su ljudi slušajući to evanđelje vjerovali u Isusa, bili su oslobođeni već na ovoj zemlji, od grijeha i svakovrsnih zabluda i vrata neba su za njih bila otvorena.

Apostol Petar je imao takvu spoznaju i pomazanje Svetog Duha, da je samo prolazio putem, a ljudi su postavljali bolesnike, da bi makar Njegova sjena pala na njih i oni bi ozdravljali zbog svoje vjere i stvarnog autoriteta koji je apostol posjedovao.

U Kornelijevom domu Petar je propovjedao Krista, Sina Božjega i radosnu vijest o Kristovoj smrti i uskrsnuću i svi koji su vjerovali toj poruci primali su oproštenje grijeha i pravo na vječni život.

Činjenica je u tome da je taj ključ spoznaje koji je Gospodin dao Petru dat i ostalim apostolima! Matej 18:18
A dao ga je i svim odozgo rođenim kršćanima, kroz ovih zadnjih dvije tisuće godina razdoblja milosti i propovijedanja evanđelja o Isusu Kristu.

Odmah iza tog otkrivenja Petar doživljava brodolom svog ponosa kad kaže: Sačuvaj Bože, da se tebi Gospodina dogodi da budeš ubijen.
Isus mu strogo odgovori: Idi mi s očiju sotono! jer tvoje misli nisu Božje već ljudske.
Uvijek je problem u tome ne da znamo što Bog kaže, jer to stoji pisano, već zašto je rekao to što je rekao i za to nam treba pomoć – autora Svetog Pisma – Duha Svetoga.
Svaki puta kad naše misli stavimo ispred Božjih, zavrijeđujemo Božji ukor kakav je doživio Petar, poslije pet minuta slave i otkrivenja o tome – tko je Isus.

U I.Ivanovoj poslanici 5:9 piše:
AKO PRIMAMO SVJEDOČANSTVO LJUDI, SVJEDOČANSTVO JE BOŽJE VEĆE.

Što god netko kaže o stvarima vjere, a to se ne slaže sa svjedočanstvom Riječi Božje, treba odbaciti, iako to vjeruju i slijede milijuni ljudi, jer ljudska riječ je kao i on, prolazna, vene kao trava, dok Božja Riječ ostaje zauvijek.

Ivan 3:31 kaže: Tko dolazi odozgo, on je iznad sviju; tko je sa zemlje, on je zemaljski i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju.
On svjedoči za ono što je vidio i čuo, a nitko ne prima njegova svjedočanstva. Tko je primio njegovo svjedočanstvo, potvrđuje da je Bog istinit. KOGA BOG POSLA, TAJ GOVORI BOŽJE RIJEČI, JER ON DAJE DUHA BEZ MJERE.

I još samo jedno:
Petar apostol Isusa Krista, za koga kažu da je bio prvi papa, a nije, dolazi po nalogu Duha Svetoga u Kornelijev dom da posvjedoči o spasenju u Isusu Kristu i Kornelije dolazeći mu u susret pada na svoja koljena, jer po objavi zna da prima Božjeg slugu i Petar ne znajući što će ljudi učiniti s njegovim imenom i identitetom i kako će od njegovog poziva učiniti nezamislivo idolopoklonstvo kaže Korneliju: USTANI I JA SAM SAMO ČOVJEK, ne želeći da mu se klanja, jer to pripada Bogu i samo Bogu. Amen.

U Bibliji starog zavjeta kaže Riječ Božja: Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka i slabo tijelo smatra svojom mišicom, a čiji se pogled od Jahve odvraća.

BOG SILNO MRZI GRIJEH IDOLOPOKLONSTVA, te ponovo na jednom mjestu u Bibliji kaže: SLAVE SVOJE DRUGOM NE DAM, NITI ČASTI KIPOVIMA.

* Zato dragi prijatelju – bježi od idolopoklonstva i pokloni se Isusu Kristu, predaj mu svoj život, slijedi ga, ljubi – i živjet ćeš.

Bog te blagoslovio.

Izvor: Željko Crnjak/Facebook

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Vjera