Nefili među nama
Zanimljivo

Nefili među nama

U šestom poglavlju knjige Postanka spominju se Nefili. Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile, opaziše sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene…

Crkveno članstvo ne spašava
Vjera

Crkveno članstvo ne spašava

Oswald J. Smith Još jedan lažni temelj za spasenje jeste članstvo u crkvi. Znaš li da se ne možeš priključiti Crkvi? Hajde da ti objasnim. Pretpostavimo da nekako postaneš član kraljevske obitelji. Smatraš li da…

Hramski zastor
Vjera

Hramski zastor

I gle. Hramski se zastor razdera na dvoje, od vrha do dna. Matej 27:51 Nakon što je Gospodin na križu rekao: SVRŠENO JE i u ruke Očeve predao svoj duh, povika jakim glasom i ispusti…

Žene u službi Gospodnjoj 1/2
Vjera

Žene u službi Gospodnjoj 1/2

Preporučujem vam našu sestru Febu, službenicu crkve u Kenhreji: lijepo je primite u Gospodinu, kako dolikuje svetima … Rimljanima 16:1-2 Prvi svjedoci ili da kažemo ispravnije, svjedokinje uskrsnuća Gospodnjega – bile su žene, a ne…