Autoritet u imenu Isus

Autoritet u imenu Isus

Pogledi: 104
0 0
Read Time:5 Minute, 12 Second

Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim … Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Matej 28:18,20

Eto, dao sam vam vlast da bez pogibli gazite zmije i štipavce i moć nad svakom neprijateljskom silom, te vam sigurno ništa neće moći nauditi. Luka 10:19

Najveći autoritet u duhovnom svijetu, sada i u vječnosti ima Ime Isus.
Svi znamo da je zemaljsko, materijalno prolazno, a duhovno vječno i iz toga proizlazi zaključak da je stvarno i vječno samo ono što je duhovno, a sve što je materijalno jeste kratkotrajno i prolazno.
U naravnom kao i u duhovnom, onaj tko ima autoritet ima i vlast za odlučit, kao i za naredit da se odlučeno sprovede i izvrši.

U duhovnom području Isus je Alfa i Omega i On ima svu vlast, njegova je riječ najjača i Njegovo Ime se poštuje – jer On je Kralj sveg stvorenja kako u našem fizičkom svijetu – tako još više u duhovnom.
U Mateju 28:18-20, On sam za sebe kaže: Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim … Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio.
Ti brate i sestro koji/a si u Kristu znaj da imaš autoritet koji ti je dao onaj koji ima svu vlast na nebu i zemlji.

Znamo da je On Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.
Što znači pojam U KRISTU? – Ja vjerujem da je to legitimitet koji nam daje Krist, što znači prijenos vlasti koju On posjeduje.
Jednom je rekao: Kao što je mene poslao Otac, tako ja šaljem vas i tko vas prima – mene prima, a tko mene prima, prima onoga koji je mene poslao.
Kakva je to privilegija dana Božjem narodu od njenog vladara i poglavara Isusa Krista!
Onaj tko ima vlast, ima i silu za donijeti odluku i snagu za naredit da se ona i provede.
U duhovnom ti i ja imamo veliku silu i vlast da vladamo poput kraljeva po Isusu Kristu – nad silama tame! Haleluja!

Autoritet je privilegija ali i obveza za onoga tko ga ima da reagira adekvatno sa svojom ovlašću.
Mi smo poput ambasade u stranoj zemlji sa imunitetom koji posjedujemo, kao veleposlanici kraljevstva nebeskog.
Kad ne bi bilo tako, ništa mi ne bi mogli niti odlučiti, niti učiniti za svoju nebesku domovinu i za svoga kralja Isusa Krista – koji nas šalje.

U Markovom evanđelju stoji pisano u poglavlju 16:15-20 – ‘Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju! … Ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali: pomoću mog Imena izgonit će zle duhove … na bolesnike stavljat će ruke i oni će ozdravljati!’
Odmah iza toga piše: ‘A oni odoše i počeše propovijedati svuda. Gospodin je s njima djelovao i potvrđivao Riječ čudesima što su je pratila’.
Stvarna Božja čudesa uvijek prate propovijedanje Božje Riječi u sili Duha Svetoga.
Onaj koji ima svu vlast šalje svoje učenike propovijedati i činiti čudesa u Njegovo Ime.
Gospodin delegira svoju vlast na svoje učenike i oni su to primili, poslušali i vidjeli učinke vlasti u svojoj službi Gospodinu.
Negdje u Pismu stoji pisano: ‘Kraljeva je riječ najjača!’
Kad naš kralj zapovijeda i mi u vjeri poslušamo, onda autoritet i vlast s kojom smo poslani ide sa nama i čini nemoguće – mogućim.

Apostoli – učenici Isusa Krista po povratku sa svog prvog misijskog puta vratili su radujući se i izjavili: ‘Gospodine, čak nam se i zli duhovi pokoravaju u Tvoje Ime!’ Luka 10:17
Bili su doslovno u pozitivnom šoku od onoga što su upravo doživjeli u svojoj službi Gospodinu.
On im je odgovorio: ‘Gledao sam sotonu gdje pade kao munja s neba’ i onda izjavi: ‘Eto, dao sam vam vlast da bez pogibli gazite zmije i štipavce i moć nad svakom neprijateljskom silom, te vam sigurno ništa neće moći nauditi! Luka 10:19
Vrijeme je da se narod Božji prestane plašiti poraženog neprijatelja i počne vjerovati svome Gospodu koji naš šalje da uništavamop djela đavolska i rušimo neprijateljske utvrde, te da oslobađamo zarobljene.
A to možemo samo onda ako smo najprije mi slobodni, a kako ćemo postati slobodni nego da upoznamo istinu i da u njenoj sili i snazi hrabro krenemo u proboj – u Imenu našega Boga Isusa Krista.

Kada koristimo autoritet u Imenu Isus – to je isto kao da je sam Gospodin Isus izdao naredbu i to neprijatelj jako dobro zna, pa se zato i pokorava.
Ono što mi trebamo pokazati je sigurnost u toj ulozi, jer ako đavao vidi da smo nesigurni u svoj autoritet, on će iskoristit situaciju i pokušat će biti neposlušan.
Ali, ako imamo vjeru u srcu i odlučnost u svom pozivu, on će se definitivno pokoriti.
Još jedan izraz može dodatno pojasniti sliku našeg poslanja i autoriteta u Imenu Isusa Krista, a to je punomoć – pravni pojam koji označava da u odsutnosti neke osobe možemo u njegovo ime donositi odluke i poduzimati radnje koje idu u korist onoga tko nam je izdao punomoć.
Često se koristi u bankarstkim poslovima.

Kada je mi kao kršćani posjedujemo, možemo na legalan način činiti stvari u Ime onoga tko nas je ovlastio – našeg Gospodina.
U našem fizičkom svijetu imamo policijske službenike u prometu – prometnu policiju, koja bez da koristi tjelesnu snagu ravna prometom i upravlja saobraćajem, posebno na raskršćima, zatim na autoputevima i slično.
Njih kvalificira njihov poziv i uniforma, te delegirana vlast od vlade u zemlji kojoj služe, da imaju pravo regulirati promet koristeći stop tablice, koju kada upotrijebe, promet mora stati.

Jednako je tako i u duhovnom svijetu gdje Božja djeca imaju vlast ‘regulirati duhovni promet’, kroz delegiranu vlast u Imenu Isus i neprijeteljske aktivnosti moraju odmah biti obustavljene i preusmjerene.
Mi također ne moramo koristiti nikakvu ljudsku silu, već samo autoritet u Imenu Isusa Krista i neprijatelj je dužan pokoriti se i poslušati naredbe koje mu dajemo – isto kao što je Gospodin Isus činio dok je boravio na zemlji.
Apostoli su se silno radovali što im se zli duhovi pokoravaju, jer su bili poslani od Gospodina, pa su i djelovali u Njegovo Ime i neprijatelj se morao sklanjati na njihovu zapovjed u Ime Isus – jer ono je prepoznato u duhovnom svijetu i ima vlast.

A da li je prepoznato i od nas?

Izvor: Željko Crnjak/Facebook

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Vjera