Zašto će Bog pustiti Sotonu nakon 1000 godina?
Vjera

Zašto će Bog pustiti Sotonu nakon 1000 godina?

Foto: Wikimedia Otkrivenje 20,7-10: „A kad se navrši tisuću godina, Sotona će biti pušten iz tamnice svoje, te će izaći da zavede narode s četiriju krajeva zemlje, Goga i Magoga, i skupi ih za boj.…