Kako razviti svoju duhovnu prirodu?

Kako razviti svoju duhovnu prirodu?

Pogledi: 88
0 0
Read Time:9 Minute, 4 Second

KAKO RAZVITI SVOJU DUHOVNU PRIRODU?
Kenneth E. Hagin

Do danas je znanost utrošila milijune dolara pokušavajući doprinijeti razvitku čovječjeg fizičkog tijela, pokušavajući dokučiti mogućnosti čovječjeg intelekta, koji je dio njegove duše. No, tako malo znamo i tako smo malo učinili za razvoj čovječjeg duha.

Čovječji duh može biti izgrađen i razvijen kao što to može biti i njegov um. Duh može biti uvježban i izgrađen kao i tijelo. Kako? Kroz proučavanje Božje Riječi.

Duhovne stvari ne možemo razumjeti svojim prirodnim umom. Naš um mora biti promijenjen – obnovljen Božjom silom – da bismo mogli u potpunosti razmijeti Božju Riječ.

Apostol Pavao je rekao: ‘Zemaljski čovjek ne prima (ne razumije) ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za nj ludost. On te ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati’. (duhovno razumjeti)
I.Korinćanima 2:14

Božju Riječ je dao Božji Duh, jer ‘su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga’. II. Petrova 1:21. Zbog toga prirodni um ne može razumjeti Božju Riječ. Biblija se može razumjeti samo srcem. Mi moramo dobiti njeno otkrivenje u svom duhu.

Kad je čovjek nanovo rođen i postane Božje dijete, on može razumjeti Bibliju i učiti duhovne stvari. Kao što je Pavao rekao, on je postao novo stvorenje u Kristu Isusu: ‘Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo’. II.Korinćanima 5:17

Ovaj proces uvježbavanja duha – izgrađivanja u duhovnim stvarima – je naša svakodnevna dužnost: ‘Naprotiv, ako se i raspada naš vanjski čovjek, ipak se naš nutarnji čovjek obnavlja iz dana u dan’. II.Korinćanima 4:16.

U našoj prvoj knjizi na ovu temu utvrdili smo činjenicu da je ‘nutarnji čovjek’ stvarni čovjek, tj. TO SI STVARAN TI. Kad tijelo umre, nutarnji čovjek i dalje živi. Pavao je, pišući Filipljanima, rekao: ‘ZA ME JE UISTINU ŽIVOT KRIST, A SMRT DOBITAK’. Filipljanima 1:21

Ovo pobija teoriju koja kaže da čovjek fizičkom smrću prestaje postojati, da je mrtav kao što je i pas mrtav. Sigurno ne bi bilo nikakvog dobitka u smrti kada bi ona bila svršetak njegovog postojanja.

Ovo pobija teoriju koja kaže da duša spava, te da nakon smrti osoba koja umre samo lebdi uokolo poput oblaka na nebu. U tome nema nikakvog dobitka.

Ovaj stih također pobija teoriju reinkarncije, koja naučava da se osoba poslije smrti može ponovo roditi na svijet kao krava, muha, konj, mačka i slično. Ovo ne može biti istina, jer u vračanju natrag u neki niži oblik životinjskog života nema nikakvog dobitka. Mi trebamo ostati u Božjoj Riječi, a ne ulaziti u glupe teorije.

Zašto je Pavao rekao da je smrt dobitak? Ona sigurno nije dobitak za one koji su izgubili svoje najmilije, no DOBITAK JE ZA UMRLE. Pavao dalje kaže:
‘Pritisnut sam i to s dvije strane: IMAM ŽELJU UMRIJETI I BITI S KRISTOM, JER JE TO MNOGO BOLJE … Ali je ostati u tijelu potrebnije radi vas’. Filipljanima 1:23-24. Rzalog zbog kojeg je Pavao rekao da je smrt dobitak je taj što mu ona omogućava boravak s Kristom!

Neki ljudi misle da je duhovni život nešto što će dobiti kada dođu u nebo. Međutim, vječni život je nešto što imamo upravo sada! Vječni život je Božji život. To je Božja vrsta života.

Vječni život je Božja priroda, koja ulazi u naš duh da nas ponovo stvori i učini nas novim stvorenjima, te da promijeni našu narav. Tada mi imamo u sebi Božju prirodu, koja je ljubav: ‘Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici’. Ivan 13:35.

Kada smo nanovo rođeni imamo Božju prirodu trajno u nama, možemo razviti naš duh na višu razinu obožavanja i služenja Bogu.

Prije no što krenemo dalje, hajde da ponovimo što smo saznali u prethodnoj knjizi koja obrađuje trostruku čovjekovu prirodu, koja je sastavljena od duha, duše i tijela.

Ukratko, čovjekova trostruka priroda sastoji se od:

1. Duha – dijela čovjeka koji pripada duhovnom području.
2. Duše – dijela čovjeka koji ulazi u mentalno područje, njegovo rasuđivanje i intelektualne sposobnosti.
3. Tijela – dijela čovjeka koji pripada fizičkom području.

Kao prvo, neophodno je razlučiti ovo troje. Pavao je istaknuo razliku među njima u Prvoj poslanici Solunjanima 5:23, gdje kaže: ‘I NEKA SE CIJELO VAŠE BIĆE – DUH, DUŠA I TIJELO – sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista!’

Neki smatraju da su čovječji duh i duša isto, što je potpuno pogrešno. Međutim, Biblija kaže: Uostinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakog dvosjeklog mača i prodire do RASTAVLJANJA DUŠE I DUHA … ‘ Hebrejima 4:12. Da su duh i duša jedno te isto, ne bi ih bilo moguće razdvojiti.

Mnogima je teško razlikovati duh od duše. Lakše je vidjeti razliku između tijela i ostalih dviju čovjekovih dimenzija, nego između duha i duše. Jedini autoritet na koji se možeš osloniti kako bi shvatio ove razlike je Božja Riječ, prije svega Novi zavjet.

Stari zavjet preveden je s hebrejskog i jedna riječ bila je prevedena s dvanaest različitih pojmova kao što su: duh, vjetar, vihor, plijesanj, dah itd.

Jednom sam se susreo s knjigom koju su dijelili članovi jednog lažnog kulta. Na koricama je bilo napisano da čovjek nakon smrti postaje POPUT MRTVOG PSA. Dok sam čitao tu knjigu uvidio sam da su svoju tvrdnju obrazložili činjenicom da Stari zavjet spominje duše životinja, a kršćanstvo govori o duši koja će živjeti zauvijek.

Obje izjave su točne, no potrebno ih je pojasniti. Točno je da u hebrejskom izvorniku Biblija govori o dušama životinja. Životinje imaju dušu, jer imaju ograničene sposobnosti rasuđivanja, a te su sposobnosti duševne. Životinje također pokazuju privrženost koja dolazi iz duše.

Životinje nisu duhovi; one su samo duša i tijelo.
Kad životinja umre, to je svršetak njihovog postojanja.

Međutim, čovjek je duh. On posjeduje trostruku prirodu:
ON JE DUH, IMA DUŠU, A ŽIVI U TIJELU.
Smrt nije čovjekov svršetak, zbog toga što je on vječni duh.

Knjiga tog krivog kulta također je tvrdila da su duh i dah čovjekov ista stvar. Kad bi ovo bila istina, onda bi stih: ‘Bog, kojem svim svojim duhom služim navješćujući Evanđelje … ‘ Rimljanima 1:9, King James prijevod, op. prev.) značio da je Pavao zapravo rekao: ‘Ja služim Bogu svojim dahom’.

To bi također značilo da Pavlova izjava: ‘Ako se u molitvi služim tuđim jezikom, moj duh moli’. I.Korinćanima 14:14 zapravo znači: ‘Ja molim svojim dahom’. U ovome nema baš puno smisla, zar ne?

Pavao ponovo kaže: ‘Naprotiv, pristupili ste k Sionskoj gori, gradu Boga živoga … k Bogu, sucu svega, k dušama (King James prijevod kaže ‘DUHOVIMA’) pravednika koji su učinjeni savršenima’. Hebrejima 12:22-23. Ako duh znači dah’ tada je Pavao zapravo rekao: ‘Pristupili smo k dahu pravednika koji su učinjeni savršenima’.

Ovo bi značilo da je Isus umro da bi naš dah učinio savršenim! Ovo zvuči smiješno, no uzmemo li da te dvije riječi znače jednu te istu stvar, doći ćemo baš do istog zaključka.

Ponekad čujemo propovjednike kako kažu da su ‘duše’ bile spašene.
Međutim, kada se griješnik spasi, nije duša ta koja biva spašena, već je to duh.

Jakov u svojoj poslanici govori o duši, a ta poslanica nije napisana griješnicima, već vjernicima. Uvijek iznova Jakov kaže: ‘Braćo moja … ‘

Jakov 1:21-25:

21. Zato odbacite od sebe svaku prljavštinu, zadnji ostatak zloće i ponizno prihvatite u vas usađenu Riječ koja može spasiti vaše duše! (Da li je Jakov želio reći: ‘koja može spasiti vaš duh?’ Ne, on je mislio upravo ono što je i rekao.)
22. Ali budite izvršioci riječi, a ne samo slušaoci koji zavaravaju sami sebe!
23. Jer, ako tko sluša Riječ, a ne izvršuje je, sličan je čovjeku koji promatra svoje naravno lice u ogledalu;
24. pogleda se i ode i odmah zaboravi kakav je bio.
25. Ali tko pomno promotri savršeni Zakon slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušalac, nego kao zbiljski izvršilac, tome će biti blago u njegovu radu.

Jakov je kazao vjernicima da ako žele da njihova duša bude spašena, moraju biti izvršioci riječi, a ne samo slušaoci.

Pavao je, pišući vjernicima također rekao: ‘Zaklinjem vas, braćo milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu – kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se OBNOVOM svoga UMA da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno’. Rimljanima 12:1-2

Pavao je rekao što je rekao i Jakov. Rekao nam je da se ‘preobličavamo obnovom svoga uma’ dok je Jakov rekao da ‘ponizno prihvatimo u nas usađenu Riječ koja može spasiti naše duše’. Oba su apostola govorila o obnovi i spasenju uma, odnosno duše.

Ovo također vidimo i u Psalmu 23: ‘On krijepi dušu moju (King James prijevod kaže: ‘On obnavlja dušu moju’ op. prev.) Ovdje ne kaže: ‘On obnavlja moj duh’.

Obnova se događa onda kada uzmemo nešto što već postoji i započinjemo to obnavljati. Obnoviti znači učiniti novim. Na primjer, stari komad namještaja može biti nanovo obnovljen, tako da izgleda kao da je nov. On je tom obnovom sačuvan.

Jakov je rekao da smo mi sada vjernici koji su postali nova stvorenja u Kristu Isusu, koji su duhovno spašeni i koji su primili vječni život. Sada trebamo prihvatiti u nas usađenu Riječ, koja će obnoviti i spasiti naš um, tj. dušu.
Ovo vjernici moraju učiniti sami za sebe.

Kako će to učiniti? Kroz Riječ.
Zašto je neophodno da naš um bude obnovljen?
Tvoj duh može biti rođen i Duh Sveti može prebivati u njemu, no ako tvoj um nije obnovljen Riječju (ili, kao što je Jakov rekao, ako duša nije spašena) tada će se um (koji je bio izgrađen kroz tijelo i fizička osjetila) udružiti s tijelom protiv duha, kako bi te zadržao na nivou duhovne bebe.

Nezreli kršćani su tjelesni, upravljani tijelom. Pavao je rekao Korinćanima: ‘jer ste još tjelesni … ‘I Korinćanima 3:3. Drugi prijevod ovog stiha kaže: ‘Vi ste vođeni tijelom’. Drugim riječima, njihovo tijelo je vladalo kroz njihov neobnovljen um nad njihovim duhom premda su bili nova stvorenja u Kristu. Oni se nikada nisu duhovno razvili.

Mnogi kršćani žive i umiru kao duhovne bebe. Život vjere im je nejasan. Oni nikada ne shvate vjeru. No, mi ne možemo živjeti potpunim kršćanskim životom ako ne hodamo po vjeri, jer Biblija kaže da se trebamo kretati u području vjere, a ne u području gledanja.

Oni koji žive u tijelu žive u nevjeri i uvijek su uključeni u rat. Život je bitka za njih. Oni ne znaju da je ĐAVAO PORAŽENI NEPRIJATELJ. Oni se još uvijek pokušavaju boriti protiv njega u vlastitoj snazi. Neki su se borili sve dok nisu postali potpuno iscrpljeni i prazni.

No, kada je um obnovljen Božjom Riječju, duh može vladati nad tijelom kroz obnovljeni um. Duša (um) će se tada udružiti s duhom, jer je upoznala Riječ. Ona je obnovljena Riječju. Dopustit će duhu da vlada. Tada će Božji Duh vladati kroz čovječji duh.

Izvor: Željko Crnjak/Facebook 

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Vjera